DIN MASKINENTREPRENØR

I SUNNFJORD OG OMEGN

Vi er ein tradisjonsrik maskinentreprenør med ein moderne maskinpark, god ordretilgang og lyse framtidsutsikter! Vi held til sentralt i Sunnfjord og har i dag 38 tilsette.

Alle våre oppdrag utførast etter høgste standard, nøye i høve til forskrifter og tidsfristar.
Med Røyseth Maskin veit du at jobben vert utført trygt og grundig av erfarne fagfolk.

Røyseth Maskin har brei fagleg kompetanse og eit stort tenestetilbod. Vi er godkjende for ansvarsrett i tiltaksklasse 2, og har vore medlem i Maskinentreprenørenes Forbund sidan 1975.

Lokalt, trygt & solid

kort om oss

Din maskinentreprenør
i Sunnfjord og omegn.

Vi kan utføre alt innan grunnarbeid, slik som:

• Opparbeiding av tomt, veg og VA-anlegg
• Boring og sprenging
• Muring og levering av naturstein
• Riving og sanering av gamle bygningar

Vi kan og tilby massetransport og spesialtransport, knusing og sikting. 
Frå våre sandtak og steinbrot i Førde, leverer og produserer vi alle typar grusmassar, og murstein av typen Førdegranitt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angåande våre tenester, befaring, produkt eller prisar. 

Kva kan vi tilby?

VÅRE TENESTER

0 +
år lang
erfaring

STEIN, PUKK OG SINGEL

FØRDE GRANITT

SJÅ MEIR I VÅRT

BILDEGALLERI