Maskinentreprenør i Sunnfjord

Røyseth Maskin

er ein tradisjonsrik maskinentreprenør med moderne maskinpark, god ordretilgang og lyse framtidsutsikter. Vi held til sentralt i Sunnfjord, og har i dag 38 tilsette i firmaet. Alle våre oppdrag utførast etter høgste standard, nøye i høve til forskrifter og tidsfrist. Med Røyseth Maskin veit du at jobben vert utført trygt og grundig av erfarne fagfolk.

Vi kan utføre alt innan grunnarbeid, slik som:

 • Opparbeiding av tomter, vegar og VA-anlegg
 • Boring og sprenging
 • Muring og levering av naturstein
 • Riving og sanering av gamle bygningar

Vi kan og tilby massetransport og spesialtransport, knusing og sikting. Frå våre sandtak og steinbrot i Førde, leverer og produserer vi alle typar grusmassar, og murstein av typen Førdegranitt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angåande våre tenester, produkt eller prisar.

 

 4 ledige stillingar: -Vi forlengar søknadsfristen til 31.august.

 • Gravemaskinførar
 • -På anlegg i Sunnfjord. Skiftordning.

 

 • Gravemaskinførar
 •  -Grunnarbeid generelt i Førde og omegn.

 

 • Gravemaskinførar til avd. Førde Granitt 
 • -Produksjon og sortering av maskinmurstein.

 

 • Hjullastarførar til avd. Førde Granitt
 • -Lasting og deltaking i mursteinsproduksjon.

 

Ring oss gjerne, og send ein kortfatta søknad med CV innan 31. august til post@roysethmaskin.no

 

 

Ripeneset hyttefelt i fantastiske Askvoll

Vi har for sal 4 hyttetomter på Ripeneset, berre 10 min frå Dale via Dalsfjordbrua.
Veg, vatn, avløp og straum er lagt fram til tomtene og er innkludert i prisen.
Tomtekart pr 24.08.18

Sjå annonse på finn.no her.