Maskinentreprenør i Sunnfjord

Røyseth Maskin

er ein tradisjonsrik maskinentreprenør med moderne maskinpark, god ordretilgang og lyse framtidsutsikter. Vi held til sentralt i Sunnfjord, og har i dag 30 tilsette i firmaet. Alle våre oppdrag utførast etter høgste standard, nøye i høve til forskrifter og tidsfrist. Med Røyseth Maskin veit du at jobben vert utført trygt og grundig av erfarne fagfolk.

FERIE

Steinbrotet på Reset vert stengt veke 28, 29 og 30.
Bruland sandtak vert stengt veke 28, 29, 30, 31 og 32.
God sommar!

Vi kan utføre alt innan grunnarbeid, slik som:

  • Opparbeiding av tomter, vegar og VA-anlegg
  • Boring og sprenging
  • Muring og levering av naturstein
  • Riving og sanering av gamle bygningar

Vi kan og tilby massetransport og spesialtransport, knusing og sikting. Frå våre sandtak og steinbrot i Førde, leverer og produserer vi alle typar grusmassar, og murstein av typen Førdegranitt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angåande våre tenester, produkt eller prisar.

 

Ledige stillingar!

Pr april 2020 søkjer vi gode arbeidsfolk til fleire stillingar:

  • Arbeidsformann Førde Granitt

-Dagleg styring av steinbrotet.

-Maskinkøyring.

  • Gravemaskinførar Førde Granitt

-Uttak av maskinstein, sagstein og klyppestein

  • Maskinoperatør Førde Granitt

-Saging og klypping av stein.

  • Seljar Førde Granitt

-Sal av stein, leveranse og kundekontakt.

  • Gravemaskinførar

-Grunnarbeid generelt i Førde og omegn.

 

Du har:       – Relevant erfaring/utdanning

– Gode leiar- og organiseringseigenskapar

               – God arbeidsmoral og samarbeidsevne

– Gode norskkunnskapar; munnleg og skriftleg

 

Ta gjerne kontakt med: Håvar-91686177, Henrik-95402063

Send ein kortfatta søknad med CV innan 19.april til;

post@roysethmaskin.no

Ripeneset hyttefelt i fantastiske Askvoll

Vi har for sal 4 hyttetomter på Ripeneset, berre 10 min frå Dale via Dalsfjordbrua.
Veg, vatn, avløp og straum er lagt fram til tomtene og er innkludert i prisen.
Tomtekart pr 24.08.18

Sjå annonse på finn.no her.