NOKON AV

VÅRE TENESTER

Tomt- og grunnarbeid

Vi tilbyr opparbeiding av tomter og tomtefelt til alle typar bygg for både proff- og privat. Vi bygger også komplette VA og kabelsystem, samt bygging av vegar.

Mur, sti & trapp

Murar, trapper og stiar i alle variantar og storleikar. Med eige steinbrot har vi alltid tilgang på skikkeleg stein. 

Tun, hage & park

Planering og utforming av tun, hage og parkområde i alle størrelsar.
Be oss gjerne om befaring. 

Grøfting & drenering

Vi utfører også grøfting og drenering av grunn og mark for både kommune, proff- og privat. 

Riving

Vi kan også utføre riving og miljøsanering av alle typar bygg og konstruksjonar. Avfallet sorterast og vert levert til godkjent deponi.

Boring & sprenging

Vi påtek oss bore- og sprengingsoppdrag av alle sortar, og har sjølvsagt alle sertifikat og godkjenningar i orden. 

Transport

Vi kan tilby massetransport med både lastebil, semi og vogntog.
Vi utfører også tungtransport. Vi kan også utføre spesialtransport med maskinsemi, med totalvekt på inntil 80 tonn og lasteevne på 56 tonn.  

Dyrking & planering

Ein av få entreprenørar i fylket som har bulldosar. Ei svært effektiv maskin for avdekking, planering og utlegging av massar.

Småkraftverk

Bygging av småkraftverk, der vi til no har utført grunnarbeid for 8 småkraftverk rundt om i fylket. 

Leigeknusing

Vi utfører både sikting og knusing av stein, grus og jordmassar med våre mobile knuse og sikteverk.

+ 0
års
erfaring

ANDRE TENESTER

LOKALT. TRYGT. KVALITET.

Har du eit anna prosjekt, eller treng hjelp med andre tenester knytta til vår bransje? 
I tillegg til våre kjernetenester tilbyr vi også ei rekke andre tenester innan vårt fagområde, både for både kommune, industri, bedrift og privatkundar. 

Vi kan utføre alt innan grunnarbeid, natursteinsmuring, VA-anlegg, riving, sprenging, boring og mykje meir.

Frå våre sandtak og steinbrot i Førde, leverer og produserer vi alle typar grusmassar, og murstein av typen Førdegranitt. Les meir om dette på www.forde-granitt.no

Kontakt oss med din forespørsel og be om ei uforpliktande befaring og pristilbod på jobben du treng utført.