Leigeknusing

Vi utfører både sikting og knusing av stein, grus og jordmassar med våre mobile knuse og sikteverk. 19.mai 2014 fekk vi levert ny beltegåande grovknusar av typen Locotrack LT106S. Første jobb for nyeknusaren vart utført hjå Bjørkhaug Maskin AS i Lavik.