Riving

Vi kan utføre riving og sanering av gamle bygningar. Avfallet sorterast og vert levert til godkjent deponi.