Transport

Vi kan tilby massetransport med både lastebil, semi og vogntog. Ein enkel lastebil tek ca. 13 tonn, noko som tilsvarer omtrent 8 m3, avhengig av massetypen. Semi eller vogntog kan ta ca. 30 tonn, noko som tilsvarer omtrent 18 m3. Ved behov kan massane strøast. Høvling med traktor og skjær kan utførast på forespørsel.

Vi kan også utføre tungtransport/spesialtransport med maskinsemi som har ei lasteevne på inntil 42 tonn. Inntil 35 tonn flyttast på fast dispensasjon. Over 35 tonn må vi søke løyve frå vegvesenet. Behandlingstida er inntil 2 dagar.

I desember 2015 skaffa vi oss ny Carnehl maskinsemi med tvangstyring på aksel 3 og 4, uttrekk og hydraulisk bredding. Tillatt totalvekt er heile 80 tonn, og vi får ei lasteevne på omlag 56 tonn.