OM OSS

Ein tradisjonsrik maskinentreprenør i Vestland!

Vi er ein tradisjonsrik maskinentreprenør med moderne maskinpark, god ordretilgang og lyse framtidsutsikter.
Vi held til sentralt i Sunnfjord, og har i dag ca. 30 tilsette.

Alle våre oppdrag utførast etter høgste standard, nøye i høve til forskrifter og tidsfrist. Med Røyseth Maskin veit du at jobben vert utført trygt og grundig av erfarne fagfolk.

RØYSETH MASKIN AS

Alle typar tenester innan vårt store fagfelt!

Som en erfaren maskinentreprenør med brei kunnskap og gode løysingar kan vi utføre alle typar oppdrag innan vårt felt, anten det er smått- eller stort!

Vi kan og tilby massetransport og spesialtransport, knusing og sikting. Frå våre sandtak og steinbrot i Førde, leverer og produserer vi alle typar grusmassar, og murstein av typen Førdegranitt.