Referansar

Elveforebygging, Storehagen, Førde. 2019

Oppdragsgjevar: Førde kommune

-Plastring av elv.

Gravdalsholten byggefelt, Førde. 2019

Oppdragsgjevar: Førde kommune

-Utbygging av byggefelt. Veg og VA-anlegg.

Utviding av Naustdal kyrkjegard. 2015

Oppdragsgjevar: Naustdal kommune

-Opparbeiding av ny gravplass. Oppføring av tosidig natursteinsmur og portstolpar av type Førdegranitt.

Svelgen omsorgsenter. Vår 2014 – Haust 2015

Oppdragsgjevar: Åsen og Øvrelid AS

-Grunnarbeid for ny sjukeheim. Fylling i sjø og muring av over 500m2 kaifront.

Lysanlegg Svelgen sentrum. Haust 2014 – vår 2015

Oppdragsgjevar: Statens vegvesen

Gatelysanlegg for Statens vegvesen, varmerør for Svelgen miljøvarme, nye kablar for SFE og renovering av rørsystem for Bremanger kommune. Ny asfalt og kantstein gjennom heile sentrum.

Natursteinsmur Starevegen, Førde. Feb/mar 2014

Privatkunde

Oppføring av natursteinsmur med stein frå Førde granitt. Heving av plen/uteområde

Vassgrøft Skilbrei. Jan-jun 2014

Oppdragsgjevar: Gaular kommune v/H.Støfringsdal

-Sprenging av grøft og legging av 1500m vassledning for Espeland bustadfelt. 

Natursteinsmur Bjørnestien, Florø. Jan 2014

Privatkunde

– Oppføring av natursteinsmur og trapper. Masseutskifting grunn og heving/oppretting

av garasje.

Leigeknusing Sande. Vinter 2014

Oppdragsgjevar: Nistad Transport AS v/ A. Nistad

-Grovknusing av 10000m3 sprengt fjell, finknusing av ca 5000m3

Masseutskifting Bekkeveien, Naustdal. okt13-feb14

Oppdragsgjevar: Naustdal kommune v/A.Kjelstad

Masseutskifting og oppretting av veg. Omlegging av rør og kummar. Oppføring av natursteinsmurar.

Bustadtomter Mallasvika, Naustdal. 2013

Privatkundar

– Grunnarbeid med sprenging. Oppføring av natursteinsmurar

Elvevegen og gangsamband omkring kvartalet. Okt 2012 – nov 2013

Oppdragsgjevar: Førde kommune v/A. Hornnes

– Omlegging av VA-system og opprusting av gater, vegar, og parkanlegg. Legging av 800m kantstein og 3400m2 heller og storgatestein.

Holten Byggefelt, Sunde i Førde sep 2012 – sep 2013

Oppdragsgjevar: BT Byggutvikling AS

-Utbygging av infrastruktur for byggefelt med 22 bustadtomter 

Bustadblokk Mallasvika, Naustdal. Mai 2012- okt 2013

Oppdragsgjevar: Gravdal Bygg AS v/ Ask

-Grunnarbeid med sprenging. Oppføring av natursteinsmurar

Byggefelt Sæla, Naustdal

Oppdragsgjevar: Bustadbygg Naustdal AS v/Hukset

-Opparbeiding av veg og VA system for byggefelt med 19 hustomter.

Elveforebygging Jølstra/GS-veg, sentrum sør/vest. Langebrua-Naustøyna

Jun 2011-aug2012

Oppdragsgjevar: Førde kommune v/A. Hornnes

-1350 m2 plastring med naturstein under/over vatn. Bygging av 200m fiskesti naturstein. Oppføring av 541m2 natursteinsmur. Sanering og legging av nytt VA system. Masseutskifting for trafikkareal. Opparbeiding av ny gangveg og parkanlegg

Byggefelt/blokk, Førde Falkenstein B5

Oppdragsgjevar: Gravdal Bygg AS v/Endestad og Ask

-Bygging av veg og VA system, samt grunnarbeid for 2 blokker. Oppføring av 450m2 natursteinsmur

Masseutskifting trafikkareal Førde sentralsjukehus. Okt 2011

Oppdragsgjevar: Helse Førde/ Sæle AS v/S. Bjørset

Masseutskifting og isolering av grunn, montering av kummar og avretting for asfaltering.

Gjesdal Kraft, Vassenden.    Jun 2010 – aug 2011

Oppdragsgjevar: Gjesdal Kraft AS v/ Odd Rune Håland

-Sprenging og rensking for inntaksdam, boring og gysing av damboltar. Utgraving og forankring av kraftstasjon. Graving av grøft og legging av rørgate, 930m Ø1200mm GRP rør. 

Samarbeidspartnarar og leverandørar

Mesta

mesta.no

Kolo Veidekke

veidekke.no

Åsen og Øvrelid AS

aasen-ovrelid.no

Norgeshus, Naustdal Bygg AS

norgeshus.no/norgeshus-naustdal

Sunnfjord Entreprenør AS

Gravdal Bygg AS

gravdal.gasta.no

Statnett

statnett.no

Sunnfjord Betong AS

sunnfjordbetong.no

Byggteam AS

Byggteamas.no

Førde Granitt AS

forde-granitt.no

Førde Sementvare

forde-sementvare.no

Anleggsgartner Baarøy

baaroy.no

Brødrene Dahl

dahl.no

Sunnfjord Industri AS

sunnfjordindustri.no

Fagmiljø AS

fagmiljo.no