REFERANSAR

Sjå tidlegare utførte arbeid

Elveforebygging, Førde

Plastring av elv i Storehagen, Førde sentrum.
Gravearbeid og plastring

Oppdragsgjevar: Førde kommune

Byggefelt, Førde

Utbygging av byggefelt i Gravdalsholten.
Veg og VA-anlegg.

Oppdragsgjevar: Førde kommune

Utviding av kyrkjegard

Oppføring av tosidig natursteinsmur og portstolpar av type Førdegranitt.

Oppdragsgjevar: Naustdal kommune

Svelgen omsorgsenter

Grunnarbeid for ny sjukeheim. Fylling i sjø og muring av over 500m² kaifront.

Oppdragsgjevar: Åsen og Øvrelid AS

Lysanlegg Svelgen

Gatelysanlegg for Statens vegvesen, varmerør for Svelgen miljøvarme, nye kablar for SFE og renovering av rørsystem for kommune.
Ny asfalt og kantstein gjennom heile sentrum.

Oppdragsgjevar: Statens vegvesen

Natursteinsmur, Starevegen

Oppføring av natursteinsmur i Førde, med stein frå Førde granitt. Heving av plen/uteområde.

Oppdragsgjevar: Privatkunde

Vassgrøft, Skilbrei

Sprenging av grøft og legging av 1500m vassledning for Espeland bustadfelt

Oppdragsgjevar: Gaular kommune

Natursteinsmur, Bjørnestien

Oppføring av natursteinsmur og trapper. Masseutskifting grunn og heving/oppretting av garasje i Florø.

Oppdragsgjevar: Privatkunde